#5BREINUMI: Vai mēs kādreiz dzīvosim klimatneitrālā pilsētā?

Ja mēs varētu redzēt to, kas ir gaisā un ko mēs ieelpojam, tad ikviens no mums vēlētos dzīvot klimatneitrālā pilsētā, bet, vai šāda pilseta tuvākā vai tālākā nakotnē ir iespējama? Kam jāiziet cauri un ar ko jāsaskaras, lai samazinātu piesārņojumu?  Par to šajā raidījumā runājam ar starptautiskā projekta “Klimatneitrāla pilseta” koordinatori Latvijā Rozīti Karīnu Spīči, Rēzeknes Valsta 1. ģimnāzijas vācu valodas skolotāju Gintu Lubgāni un projekta dalībniecēm simulācijas spēlē Evelīnu Daļecku un Santu Šusti. Raidījumu vada Baiba Baltace-Saukāne i Juoņs Pampe. Breinojamīs kūpā!