Kā šobrīd klājas sociālajiem uzņēmējiem Latvijā?

Par sociālo uzņēmējdarbību droši var teikt, ka tā ir komercprakse ar papildus pievienoto vērtību, kuru nevar mērīt tikai naudas vai statistikas skaitļu kategorijās. Kā šobrīd klājas sociālajiem uzņēmējiem Latvijā?