Vai zini, kā 20. gadsimta 20. un 30. gados svinēja Mūziķu dienu?

0.0
Pagājušā gadsimta 20. un 30. gados darbojās Latvijas Mūziķu biedrība, kuras mērķis bija apvienot visus Latvijas mūziķus – galvenokārt instrumentālistus –, sekmēt mūziķu organizāciju kopdarbību, aizstāvēt biedru tiesisko un materiālo stāvokli un sniegt viņiem morālu atbalstu, kā arī vispārīgi uzlabot Latvijas mūziķu kultūras līmeni. Lai reprezentētu mūziķus un biedrību, kā arī, lai rastu līdzekļus mūziķu darba aizsardzības fondam, kas bija paredzēts, lai cīnītos ar bezdarbu un konkurenci darba tirgū, tika iecerēts katru gadu rīkot Mūziķu dienu, kad notiktu koncerti, priekšlasījumi un citas aktivitātes.