Vēsma Lēvalde: Liepājas opera ir radošās inteliģences un nacionālās pašapziņas oāze

Saruna ar mākslas zinātnieci un Liepājas Universitātes vadošo pētnieci Vēsmu Lēvaldi par Liepājas operu un tās likteni 100 gadu griezumā: par to, cik auglīga bija augsne, kurā varēja uzplaukt vēlme pēc savas operas, par radošās inteliģences piesaisti un Liepāju kā Nacionālās pašapziņas oāzi. Arī par to, kādi apsvērumi noteica izstādes nosaukumu "Izdzīvo vēlreiz teiksmu mūzikā", arī par atmiņu stāstiem un dokumentālajām liecībām, to veidojot.