Vai zini, ka 11. gadsimtā Latvijā un kaimiņzemēs naudu nevis skaitīja, bet gan svēra?

Latvijas teritorijā senākās atrastās ir romiešu monētas, kuras datējamas ar 1. – 4. gadsimtu. Tad līdz 8. gadsimta beigām ir bezmonētu periods. Ar 9. gadsimtu skandināvu tirdzniecisko aktivitāšu rezultātā ar Volgas Bulgāru apgrozībā parādās Austrumu sudraba monētas – arābu dirhēmi. Agrākās ar Gotlandes starpniecību vispirms nonāca Kursā, nedaudz vēlāk tās pie mums nonāca arī pa Daugavu.