Linarda Tauna pilsētas izjūta

0.0
Trimdas latviešu literāts Linards Tauns ir viens no dažiem Latvijai piederīgajiem dzejniekiem, kas savos darbos tik daudz pievērsies pilsētas tēmai. Viņa dzejā pilsēta ir gan ilgu un vientulības, gan mīlestības un tuvības tēls. Oktobrī Linards Tauns pievienosies simtgadniekiem. Ko viņa rakstītajās rindās rod šodienas lasītājs? To ieskicē Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte Kristiana Kuzmina un bijusī finansiste, Linarda Tauna paziņa Ilze Auzere. Ieklausāmies arī paša dzejnieka Linarda Tauna balsī.