Eksperte: Sievietēm Latvijā vajadzētu vairāk trenēt ambiciozo uzdrīkstēšanos

0.0
Baltijas valstīs veiktajā aptaujā par dzimumu līdztiesību, 93% aptaujāto atzinuši, ka līdztiesība starp abiem dzimumiem ir svarīga vērtība, bet tikai puse domā, ka tāda pastāv. Kāpēc tā?