Sērijā "Theoria" izdots vēsturnieka Benedikta Andersona darbs "Iedomātas kopienas"

Saruna par nospiedumiem, kurus atstājis politikas zinātnieka un vēsturnieka Benedikta Andersona darbs ”Iedomātas kopienas”, izstrādājot kopienu konceptu moderno nāciju līmenī un par jaunās sērijas “Theoria” iecerēm.