Aizsprostotās upes

0.0
Latvijā ir vairāk kā 12 000 upju un strautu, to kopējais garums - apmēram 38 000 km. Tajās peld zivis un dažreiz, lielākoties vasaras sezonā, arī cilvēki. Reizēm peldēt ir grūti gan cilvēkiem, gan zivīm, jo ūdens plūšana ir apgrūtināta - uz daudzām Latvijas upēm ir uzbūvēti aizsprosti. Kas īsti ir "aizsprosti"? Kad un kāpēc tie radās? Vai un kādi aizsprosti ir citās pasaules valstīs? Kāpēc pētnieki saka, ka aizsprosti nodara kaitējumu ekosistēmai un samazina bioloģisko daudzveidību? Kāda ir situācija Latvijā? Vai un kā to ir iespējams risināt? Par šo un citiem jautājumiem runāsim ar Jāni Šīri, Latvijas Vides ģeoloģijas un meteroloģijas centra ekspertu un projekta "LIFE Good Water IP" vadītāju un Magdu Jentgenu, Pasaules dabas fonda pārstāvi. Jautājumus uzdod Sanita Rībena, mūzikas redaktors Didzis Taurītis.