"Kas nav tavs, to neaiztiec" - vēsturiski biedinājuma vārdi grāmatu zagļiem

Stāsts par biedinājuma vārdiem, kuri 16.  un 17. gadsimta grāmatniecības kontekstā bija īpašs fenomens. Tie brīdināja sveša lasītāja uzmanību no vēlmes izdevumu piesavināties un nenoteiktu laiku vai pat nozagt. Latvijas Universitātes vēstures profesors Gvido Straube pastāstīs par grāmatas kā vērtības izpratni pieminētajā laikposmā, Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Aija Taimiņa citē spilgtākos no biedinājuma tekstiem, savukārt Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja speciāliste Irēna Strēle ieskicē likuma bardzību un tās izpausmes viduslaiku Rīgā.