Madaras Kvēpas atziņas gleznās un telpiskos objektos izstādē "Dzīslas" galerijā "Look"

No vienas puses, Rietumu pasaulē novērojama pieaugoša tendence tiekties pēc visa dabiskā, īstā un neskartā, taču no otras – liela daļa cilvēces šo tiecību atstāj neizmantotu. Māksliniece Madara Kvēpa šīs atziņas iedzīvinājusi gleznās un telpiskos objektos, un izvirzītās pārdomas nodefinējusi par „Dzīslām”. Tāds arī izstādes nosaukums Rīgas centra galerijā „Look”.