Vai zini, kāpēc uz Jāņiem noteikti jāsakopj sava sēta?

Uz Jāņiem senāk bija jāpaspēj ne tikai vainagus sapīt, bet arī iztīrīt sētu, sakopt pakšus. Ja mēs nesatīrīsim savu sētu un paliks kas neizravēts, tad nonāksim ļaužu valodās. Kāpēc tās ļaužu valodas ir tādas, ka - sakopta sēta ir tikums, bet nekopta - netikums? Tā ir mūsu tikumiskā sistēma, kas savas apkārtnes uzkopšanu un dzīves telpas uzturēšanu kārtībā uzskata par tādu lietu, kurai normāli būtu jābūt. Tā ir tāda dziļāka dzīvošana.