20. gadsimta pirmās puses fotogrāfijas vēsture. Roberta Johansona mantojums

Fotogrāfijas vēsturniece Katrīna Teivāne turpina pētīt latviešu 20. gadsimta pirmās puses fotogrāfijas vēsturi – šoreiz pievēršoties Roberta Johansona atstātajam mantojumam.
Komentāri

Kategorijas