Karš Ukrainā | #1 | Elle zemes virsū

Pie masu kapa ir klusums. Bedres galā stāv nodzisusi kapu svecīte, bet saulē žilbinoši laistās blakus esošās pareizticīgo baznīcas zelta kupoli. Tālumā ieķērcas pa kādai vārnai, bet mans skatiens no jauna un jauna atgriežas pie vīrieša rokas bedrē. Tā rādītājpirksts pavērsts uz priekšu.. it kā gribētu teikt - lūk, skatieties, tāda ir tā “krievu pasaule”!