Plaisa prasībās, beidzot bērnudārzu un sākot skolas gaitas. Kā to novērst?

Beidzot dārziņu, no bērna prasa spēju lasīt zilbēs, bet pēc vasaras, uzsākot skolas gaitas 1. klasē, bērnam jāmāk lasīt pilnos teikumos un rēķināt teksta uzdevumus. Kā novērst plaisu prasībās un kā palīdzēt bērniem uzsākt skolu sagatavotiem?