Vai zini, kādi bija senie ieroči un bruņojums?

Senais bruņojums, mīti un aplamie priekšstatiem, kas saistās ar tā pielietojumu Latvijas teritorijā un tuvākajos kaimiņos no vissenākajiem laikiem.