Bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem gwarantuje skuteczny przekaz wiedzy

Pani Halina Smulko, dyrektor Państwowego gimnazium imienia Józefa Piłsudskiego w Daugavpils opowiada o plusach i minusach nauczania zdalnego i życiu szkolnym w tym roku akademickim, kiedy znowy są razem i uczniowie, i nauczyciele.