Inga un Kalvis Sokolovi Talsos veido dizainu bērnu mēbelēm

Ciemojamies Talsos pie uzņēmējiem Ingas un Kalvja Sokoloviem. Viņi ģimenes uzņēmumā "Luula" veido dizainu bērnu mēbelēm, bet pašas mēbeles tiek gavatotas ārpakalpojumā kokpastrādes uzņēmumā. Talsos radītās mēbeles galvenokārt tirgo ārvalstīs.