Modernizēts valsts atmosfēras gaisa kvalitātes tīkls

Modernizēts valsts atmosfēras gaisa kvalitātes tīkls. Ierīkotas trīs jaunas gaisa kvalitātes stacijas, modernizētas piecas esošās, ieviesta jauna datu savākšanas sistēma un pilnveidota tiešsaistē attēlotā publiskā operatīvā informācija.