Ideālu vecāku nav, bērniem jādod drošības sajūta. Saruna ar Aiju un Jāzepu Dzierkaļiem

Saruna ar Dzierkaļu ģimeni. Vairums atceras 2018. gada „Latvijas lepnuma” ceremoniju, kurā Dzierkaļi tika godināti kā apbrīnas vērta dižģimene. Un ir jau arī ko apbrīnot – deviņi pašu bērni, vēl divus Dzierkaļi adoptējuši un vairāk nekā desmit bērniem viņi īsāku vai ilgāku laiku bijuši audžuvecāki. Bet visus Dzierkaļi sauc par saviem bērniem un ar daudziem ciešas attiecības uztur joprojām.