Vērtīgie sējumi LU Akadēmiskās bibliotēkas krājumā

2024.gadā apritēs 500 gadi kopš dibināta Rīgas pilsētas bibliotēka. Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, kas ir Rīgas pilsētas bibliotēkas mantiniece, gatavojoties apaļajai gadskārtai, plašāku sabiedrību iepazīstina ar senajiem dārgumiem.