Vai zini, kā latvietis darina vietvārdus?

Latvija ir viena no vietvārdiem bagātākajām valstīm. Vismaz 50 vietvārdi jeb vietu nosaukumi sastopami katrā kvadrātkilometrā. Agrāk katrai sētai bija aptuveni 100 vai 150 vietvārdu, ko ļaudis lietoja ikdienā, lai organizētu savu apkārtējo pasauli. Un ne agrāk, ne tagad latvietim nav nekādu grūtību radīt jaunu vietvārdu jebkurā vietā. Un tas ir tāpēc, ka tam, varbūt pašam pat īsti to nenojaušot, ir zināmas gadsimtiem un pat gadu tūkstošiem senas vietvārdu darināšanas formulas. Tādu ir ne vairāk kā desmit. Šoreiz stāsts par četrām, kas veidojušas lielāko daļu Latvijas vietvārdu.