Samazinājies algoto pagaidu sabiedrisko darba vietu skaits. Tās īpaši pieprasītas Latgalē

Samazinājies algoto pagaidu sabiedrisko darba vietu skaits. Ko programma nozīmē pašiem bezdarbniekiem un arī pašvaldībām, un to -  kādēļ, sākoties jaunajam gadam, darba vietu skaits “Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos” ir krietni sarucis.