Pētniece Inta Mieriņa: Ir grūti atrast socioloģijas tēmu, kas mani neinteresētu

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts apstiprinājis ekspertu komisijas lēmumu un piešķīris desmit LZA vārdbalvas. Tālivalža Vilciņa balva socioloģijā piešķirta Intai Mieriņai. Dr. Inta Mieriņa ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore.