Skolām brīvi pieejami izglītības, bioētikas, medijpratības un kultūras mantojuma materiāli

Atzīmējot 24.janvārī, Starptautisko izglītības dienu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir sagatavojusi izglītojošo materiālu apkopojumu skolēniem un skolotājiem, kā arī citiem izglītības jomas speciālistiem par globālās izglītības, medijpratības, bioētikas un kultūras mantojuma tēmām.
Komentāri

Kategorijas