Varas izjūta: cilvēki kļūst nežēlīgi, kad to rokās nonāk kontrole pār citiem

Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados skandalozais Stenfordas cietuma eksperiments radīja virkni ētisku un zinātnisku pārkāpumu, taču interese par pētāmo objektu un varas attiecībām nav mazinājusies. Kāpēc cilvēki kļūst vardabīgi un nežēlīgi brīdī, kad to rokās nonāk kontrole pār citiem?