Zinātnes institūtu bāzes finansējuma pārdalē lielāks uzsvars būs uz rezultātiem

Šogad palielināts zinātnes institūtu bāzes finansējums un tā pārdalē lielāks uzsvars būs uz sasniegtajiem rezultātiem. Institūti pozitīvi vērtē atbalsta piesaisti pētniecības rezultātiem, bet vienlaikus norāda uz joprojām zemo valsts atbalstu zinātnes attīstībai Latvijā, kas saglabājas zem 1% no iekšzemes kopprodukta.