Diskusija: Vai vietējas nozīmes ceļu stāvoklis uzlabosies, ja tie būs pašvaldību īpašumā

Satiksmes ministrija plāno daļu vietējas nozīmes ceļu pēc brīvprātības principa nodot pašvaldību īpašumā. Vai un kā tas uzlabos vietējas nozīmes ceļu stāvokli?