Vai sasniegti kampaņas "Misija Agronoms" mērķi?

Lai vairotu zināšanas par augu aizsardzību un augu aizsardzības līdzekļu pamatotu un atbildīgu lietošanu, kā arī skaidrotu integrētās saimniekošanas metodes, Valsts augu aizsardzības dienests maijā uzsāka informatīvo kampaņu „Misija Agronoms”. Vai kampaņas nospraustie mērķi ir sasniegti?
Komentāri

Kategorijas