"Skārienjūtīga valoda": Pandēmijas laika vārdu krājuma attīstība

Valoda ir ļoti pakļāvīga matērija - tā pielāgojas lietotāja vajadzībām un viņa emocionālajam stāvoklim. Pēdējo divu gadu notikumi to uzrāda īpaši spilgti. Šī pieredze ir kalpojusi par rosinājunu jauniem pētniecības virzieniem.