Atkritumu šķirošana

Avangarda mūzikai veltītā raidījuma "Tāda mūzika" 30. izlaidums pilnībā atbilst virsrakstam "Ideju izgāztuve", jo tiek atskaņots beidzamajiem 12 raidījumiem atlasītās, bet laika trūkuma vai tematiskas neiederības dēļ neatskaņotas mūzikas "bērnu nams".
Komentāri

Kategorijas