Trio "Vox" Dienvidkurzemes festivālā "Rimbenieks"

Trio Vox (Egija Sproģe - flauta, Ēriks Kiršfelds - čells, Herta Hansena - klavieres) Dienvidkurzemes festivālā "Rimbenieks" Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" 11. augustā F. Mendelszons Trio flautai, čellam un klavierēm reminorā op. 49 Džordžs Krams Vox Balaenae ("Vaļa balss") flautai, čellam un klavierēm Ērika Kiršfelda ievadvārdi