Izmaiņas valsts fondētās pensijas 2. līmeņa kapitāla izmantošanā

Klausītāji ir neizpratnē, jo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir izsūtījusi vēstules, kurās informē, ka neizmantoto valsts fondētās pensijas kapitālu var izmantot vecuma pensijas pārrēķināšanai vai arī mūža pensijas polises ieguvei. Bet ko tas īsti nozīmē un kā rīkoties?
Komentāri

Kategorijas