Teksta un mūzikas stunda. Jānim Porukam - 150 (2. sērija)

Turpinām godināt Jāņa Poruka piemiņu viņa 150. gadskārtā, un šoreiz klausāmies Poruka dzejoļus divās ("Biķeris miroņu salā", "Lauva padebešos", "Līst klusi", "Pie tava augstā baltā loga" u. c.) vai pat trijās ("Kad pavasara vēsmas pūš", "Aizver actiņas") komponistu interpretācijās.