Mājražotājs Nauris Drelnieks vienīgais nodarbojas ar rūpniecisko zveju Alūksnes ezerā

Ciemojamies Alūksnē pie mājražotāja Naura Drelnieka. Viņš konkursā "Novadu garša" šogad saņēma trīs medaļas - zeltu par karsti kūpinātu Alūksnes ezera zuti un bronzas medaļas par kūpinātu vistu un cūkgaļu. Nauris ir ir vienīgais zvejnieks, kas nodarbojas ar rūpniecisko zveju 1500 ha lielajā Alūksnes ezerā.