Vai zini, kāda ir Jāņa Poruka saistība ar čūskām?

Šķiet, domājot par Poruku, pirmais, kas ienāk prātā, ir tādi plaši zināmi stāsti kā "Kauja pie Knipskas", "Pērļu zvejnieks", luga "Hernhūtieši", populārais dzejolis, kas pārtapināts arī dziesmās "Aizver actiņas un smaidi", veidojot arī priekšstatu, ka Poruka galvenie darbu tēli ir tā saucamie bālie zēni, reālajai, skarbajai dzīvei nepiemēroti cilvēki, kuri galu galā aiziet bojā. Tas arī apliecina Poruka piederību romantisma virzienam, bet vienlaikus Poruka literārajā darbībā redzamas arī neoromantisma, simbolisma un psiholoģisma iezīmes. Tieši pie simbolisma un psiholoģisma visizteiktāk piesaistāms arī Poruka tēlojums "Čūskas", kas sarakstīts 1905. gadā. Šis tēlojums ir savdabīgs psiholoģiskajā aspektā, par ko savulaik, izmantojot Melānijas Kleinas pieeju un Freida psihoanalīzi, rakstījusi Aina Siksna, tāpat pastāv uzskats, ka 1905. gadā, pasliktinoties Poruka psihiskajam stāvoklim, rakstniekam sākas halucinācijas un vajāšanas mānija, kas atspoguļota arī šajā tēlojumā.