Pašvaldības ar valdību nevienojas par Iedzīvotāju ienākumu nodokļa proporcijas maiņu

​Valdības unpašvaldību vienošanās paredz papildus finansējumu mērķdotācijām un aizdevumiem pašvaldību attīstībai, bet abas puses nevienojās par Iedzīvotāju ienākumu nodokļa proporcijas maiņu.