Vai zini, ka Poruks studējis Drēzdenes konservatorijā un sapņojis kļūt par mūziķi?

Vai zini, ka Poruks studējis Drēzdenes konservatorijā un sapņojis kļūt par skaņu mākslinieku? Jau kopš agras bērnības jūtīgo zēnu dziļi iespaido gan izjustās brāļu draudzes dziesmas, gan ērģeļu stabuļu varenā kopskaņa Tirzas baznīcā. Druvienas draudzes skolas skolotāja Jāņa Kalniņa vadībā Jānis Poruks apgūst vijoles un harmonija spēles pamatus. Viņa skaistā tenora balss dzirdama Druvienas korī, kas piedalās arī Trešajos dziesmu svētkos Rīgā. Tur piedzīvotais un dzirdētais nostiprina jaunekļa apņemšanos kļūt par mūziķi...