Dauderos apskatāma Latvijas drošības iestādēm pirmās brīvvalsts laikā veltīta izstāde

0.0
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļā ir apskatāmi ap divsimt unikālu krūšu nozīmju, jostu, formas tērpu, valsts apbalvojumu un fotogrāfiju. Izstāde veltīta Latvijas drošības iestādēm pirmās brīvvalsts laikā. Lielākā daļa no privātkolekcionāru ilgus gadus vāktajiem kultūrvēsturiskajiem priekšmetiem plašam sabiedrības lokam ir aplūkojami pirmo reizi.