Ingus Barovska pētījums par mītrades izpausmēm guvis plašu atsaucību

0.0
Folkloras un literatūras pētnieks, filoloģijas doktors Ingus Barovskis noslēdzis apjomīgu darbu pie mūsdienu mītrades izpausmju raksturošanas. Tas lasāms Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā izdotajā monogrāfijā „Mythopoeia” un guvis negaidīti plašu lasītāju atsaucību.