#10 GARĪGĀS VESELĪBAS UN RADOŠUMA SAITES. Līva Blūma

Līva dalās savās pārdomās par robežām starp darbu un personīgo dzīvi, par kompozīciju radīšanu, kuru pamatā ir mentālās veselības tematika, par jēdzienu can of worms un tā paralēlēm ar mentālo veselību, par veselīgu kompozīcijas procesu un daudz ko citu garīgu, radošu.
Komentāri

Kategorijas