Pētām mācību grāmatas: to valodas atbilstība mūsdienu bērnu uztverei

Cik atbilstoša mūsdienu bērnu spējām un uztverei ir skolas mācību grāmatu valoda un kā vērtējams mācību grāmatu saturs?
Komentāri

Kategorijas