Attālinātās studijas un viedo studiju hakatons

Runāsim galvenokārt par attālināto studiju mācīšanās procesu - kādi ir attālinātā mācību procesa ieguvumi un trūkumi, kas vēl nepieciešams, lai īstenotu attālinātās mācības un ko no attālinātā procesa būtu jāsaglabā arī pēc pandēmijas? Sazvanīsimies ar Edīti Sarvu, kura studē LU Izglītības zinātņu doktorantūrā, pētot mācīšanos tiešsaistē, kā arī līdzdarbosies Viedo studiju hakatonā kā komandu mentors. Viņa strādā Limbažu Valsts ģimnāzijā par izglītības metodiķi. Izstrādā metodiskos materiālus topošo tehnoloģiju mentoru mācībām par tehnoloģijām bagātinātu mācīšanos VISC īstenotajā projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā". Otrajā raidījuma daļā par viedo studiju hakatonu vairāk sarunāsimies ar Katrīnu Elizabeti Puriņu-Biezo, kura strādā Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskajā institūtā kā zinātniskā asistente, un pēta pedagoģiski digitālo kompetenci un digitālo tehnoloģiju ieviešanas vēsturi izglītībā. Savukārt, pati par izglītību saka: "Izglītība ir nozare, kas dod gandarījumu un mūžīgus izaicinājumus, tādēļ saskatu Viedo studiju hakatonu kā brīnišķīgu iespēju Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas studentiem iesaistīties austākās izglītības tapšanā."
Komentāri

Kategorijas