Latviešu arhīvu pētniecība Minsterē un Annabergā. Jaunākie atklājumi

Pētniecību Latviešu centrā Minsterē, kur glabājas apjomīgs arhīvs, un Anabergā turpina literatūrzinātnieki no Latvijas. Saruna par projekta “Latviešu arhīvi trimdā: arhīvu materiāla atlase un digitalizācija, intervijas Latviešu centrā Minsterē un Baltiešu kristīgās apvienības mītnē Annabergā” atklājumiem.