Līga Pauļuka - sēļu spēks un dzīves līkloči Bebrenes dzirnavās

Gandrīz pirms simts gadiem - 1928. gadā  sāka darboties  dzirnavu gaņģi senajā Bebrenes muižas magazīnas klētī. Dzirnavās tika malti milti, darbojās grūbu gaņģi, vilnas un koku apstrādāšanas mašīnas un apkaimes mājām tika ražota pat elektrība. Kādu laiku pamestas, senās Bebrenes dzirnavas atkal vērušas vaļā savas durvis, tikai te gaņģi šobrīd tiek darbināti ne vairs saimnieciskajām vajadzībām, bet tūristu priekam. Savukārt pati ēka  kļuvusi par   Bebrenes amatniecības un vēstures centru - kultūrvēsturisko priekšmetu, lauksaimniecības un antīkās tehnikas kolekciju eksponēšanai, amatnieku un mākslinieku radošajām darbnīcām un pašu bebreniešu kopā sanākšanai un savu prasmju rādīšanai. Bet par gaišo šo dzirnavu gariņu kļuva  gide Līga Pauļuka, kura kopā ar vīru atgriezās novadā, lai atjaunotu savas  dzimtas mājas „Strazdiņi”. Tur ģimene  nodarbojas ar aitkopību, bet tūrisms, sēļu vēsture un tradīcijas ir kļuvušas par Līgas sirdslietu. Plašāk - Silvijas Smagares ierakstā.