"Daru labu dabai" talkas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās. Pirmā talka - "Billītēs"

Atsākušās iniciatīvas "Daru labu dabai" talkas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, kurās ir iespējams piedalīties ikvienam interesentam. Tuvākā no kurām notiks 31. jūlijā rakstnieka Edvarta Virzas tēva mājās “Billītes”, kur kopīgiem spēkiem siena talkā būs iespēja palīdzēt bioloģiski vērtīgas pļavas sakopšanā.
Komentāri

Kategorijas