Valsts nauda sporta nozarē un Latvijas Olimpiskās komitejas darbs

Latvijas Olimpiskā komiteja šīs nedēļas sākumā no Valsts kontroles saņēma revīzijas ziņojumu par par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 2019. un 2020.gadā. Lai gan klaji pārkāpumi atklāti netika, tomēr revīzijas ziņojumā izceltas nepilnības, kas Latvijas Olimpiskajai komitejai jānovērš. Viena no galvenajām ir sekot līdzi piešķirto līdzekļu izlietojumam un atskaitēs rakstītajam. Dažas no federācijām izcēlušās ar īpaši paviršu pieeju atskaitēm par finansējuma izlietojumu.