"Citādais" izglītībā: cilvēkiem ar invaliditāti jācīnās arī par tālākizglītību

Pēc obligātās izglītības ieguves cilvēkiem ar speciālām vajadzībām ir maz izvēles iespēju, kur skoloties tālāk. Var mācīties speciālajās profesionālajās skolās, kur iegūst mazkvalificētu un reizēm arī novecojušu amatu, bet tur nodrošina vajadzībām piemērotus apstākļus. Vai arī var iet tādu pašu ceļu, kā visi citi sabiedrībā, taču atceroties, ka vides pieejamība un cits nepieciešaais atbalsts visdrīzāk būs jānodrošina pašiem. Latvijas Radio turpina ierakstu sēriju par iekļaujošo izglītību, šoreiz pētot grūtības, ar ko saskaras cilvēki ar speciālām vajadzībām, kuri vēlas attīstīties un būt pilntiesīgi sabiedrības locekļi, „nesēžot” uz sociālajiem pabalstiem.
Komentāri

Kategorijas