Diskriminācijas izpausmes attiecībās ar cilvēkiem ar psihiskās veselības problēmām

Diskriminācija var būt arī šķietami neitrāls nosacījums, kritērijs vai prakse, kas rada vai var radīt nelabvēlīgas sekas personas dzimuma, invaliditātes, rases vai etniskās piederības dēļ. Vai diskriminācija var izpausties arī attiecībā uz cilvēkiem, kuriem ir psihiskās veselības problēmas un, ja jā, tad kā tieši?
Komentāri

Kategorijas