Skaidrību un precizitāti valodā nomaina politkorektuma un birokratizācijas mode

0.0
Laba valodas lietojuma pamatpazīmes ir skaidrība, precizitāte un piemērotība runas situācijai. Taču nu jau vairākus gadu desmitus pieņemas spēkā politkorektuma, eifēmizācijas un birokratizācijas mode, kas līdzi nes tieši pretējo - neskaidrību, neprecizitāti, aizmiglotību.